คอร์ส 4 เทคนิคเปลี่ยน LCD Panal


 สิ่งที่คุณ จะได้รับหลังเข้าเรียน      สมัครคอร์สนี้

- เรียนรู้ประเภทของเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ใช้ LCD Panal

- เรียนรู้การสังเกตุ อาการเสีย ของ LCD Panal ก่อนถึงมือช่าง

- ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจซ่อม 

- คุณสามารถเลือก  วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

- สามารถเลือกซื้อ LCD Panal โปรเจคเตอร์ ที่เมหาะสมกับการใช้งาน

- คุณสามารถเปลี่ยน LCD Panal โปรเจคเตอร์ ได้เอง