คอร์ส 2 เทคนิคเปลี่ยนหลอดภาพขั้นเทพ

 สิ่งที่คุณ จะได้รับหลังเข้าเรียน      สมัครคอร์สนี้

- เรียนรู้ประเภทของหลอดภาพเครื่องโปรเจคเตอร์ ที่ถูกต้อง เหมาะสม

- เรียนรู้การสังเกตุ อาการเสียเบื้องต้น ก่อนถึงมือช่าง

- ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจซ่อม 

- คุณสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

เลือกซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ที่เมหาะสมกับการใช้งาน

- คุณสามารถเปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ได้เอง

- คุณสามารถเปิดธุรกิจ ขายและรับเปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ได้