คอร์ส 3 เทคนิคเปลี่ยน DMD Chips

 


สิ่งที่คุณ จะได้รับหลังเข้าเรียน     สมัครคอร์สนี้

- เรียนรู้ประเภทของเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ใช้ DMD Chips

- เรียนรู้การสังเกตุ อาการเสีย ของDMD Chipsก่อนถึงมือช่าง

- ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจซ่อม 

- คุณสามารถเลือก  วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

- สามารถเลือกซื้อ DMD Chipsโปรเจคเตอร์ ที่เมหาะสมกับการใช้งาน

- คุณสามารถเปลี่ยน DMD Chipsโปรเจคเตอร์ ได้เอง

- คุณสามารถเปิดธุรกิจ ขายและ DMD Chipsโปรเจคเตอร์ ได้