คอร์สฟรี มือใหม่ ใช้โปรเจคเตอร์

 


เป็นการใช้งานเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  เบื้องต้นที่ถูกต้อง เหมาะสม  สำหรับ

จะทำให้ทุกท่าน ที่เป็นผู้ใช้ทั้งรายเก่าแและผู้ใช้รายใหม่  ในการเปิดใช้เครื่อง

รวมถึงการใช้เมนูต่างๆในการตั้งค่าการใช้งาน  ที่เหมาะสมสำหรับคุณ